Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 Доступ до публічної інформації

Перелік документів держархіву області, які містять публічну інформацію
 1. Положення про державний архів Донецької області
        [Розміщено 18.01.2017]
 2. Регламент роботи державного архіву Донецької області 2015
 3. Тимчасовий штатний розпис на 2018 рік
  Зміни до тимчасового штатного розпису на 2018 рік (від 10.10.18)
 4. Кошторис держархіву області на 2019 рік
  Кошторис держархіву області на 2018 рік
 5. Інформація про використання бюджетних коштів за 2017 рік
 6. Інформація про використання бюджетних коштів за 2018 рік
 7. Правила внутрішнього трудового розпорядку держархіву області
 8. Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державному архіві Донецької області
 9. План роботи колегії державного архіву Донецької області на 2018 рік
 10. План роботи експертно-перевірної комісії на 2018 рік
 11. План науково-дослідної та методичної роботи на 2018 рік
 12. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у державному архіві Донецької області


Пояснення по виконанню архівними установами області Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок доступу до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Згідно п.2 статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Статтею 13 зазначеного Закону визначені розпорядники інформації, які відповідно до статті 14 зобов'язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення.

Статтею 15 зазначеного Закону визначено, які саме види документів підлягають оприлюдненню. Архівні установи області не є розпорядниками публічної інформації, яку створюють органи виконавчої влади, підприємства, установи. Виходячи з основних завдань роботи, архіви забезпечують формування, облік, зберігання та використання документів Національного архівного фонду, як ретроспективної інформації. Таким чином, на виконання запитів про інформації, що надійшли до архівної установи, розповсюджуються норми Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію».

Державний архів Донецької області © 2003 р.