Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 Доступ до публічної інформації

Перелік документів держархіву області, які містять публічну інформацію
 1. Положення про державний архів Донецької області
  (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.01.2017 № 20)
        [Розміщено 18.01.2017]
 2. Регламент роботи державного архіву Донецької області (наказ держархіву № 33 від 24.05.2012)
 3. Штатний розпис
 4. Кошторис держархіву області
 5. Інформація про використання бюджетних коштів
 6. Правила внутрішнього трудового розпорядку держархіву області
 7. Плани проведення і порядок денний:
  - розширених засідань колегій держархіву області,
  - виїзних засідань експертно-перевірної комісії держархіву області,
  - виїзних семінарів з обміну досвідом роботи керівників архівних установ, які проводить держархів області
 8. Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державному архіві Донецької області
 9. План науково-дослідної та методичної роботи на 2017 рік
 10. План роботи колегії державного архіву Донецької області на 2017 рік


Пояснення по виконанню архівними установами області Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок доступу до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Згідно п.2 статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Статтею 13 зазначеного Закону визначені розпорядники інформації, які відповідно до статті 14 зобов'язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення.

Статтею 15 зазначеного Закону визначено, які саме види документів підлягають оприлюдненню. Архівні установи області не є розпорядниками публічної інформації, яку створюють органи виконавчої влади, підприємства, установи. Виходячи з основних завдань роботи, архіви забезпечують формування, облік, зберігання та використання документів Національного архівного фонду, як ретроспективної інформації. Таким чином, на виконання запитів про інформації, що надійшли до архівної установи, розповсюджуються норми Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію».

Державний архів Донецької області © 2003 р.