Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 Доступ до публічної інформації
Шановні громадяни!

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» звернення, які надходять з ресурсів: mail.ru, yandex.ru, yandex.ua, тощо не розглядаються. У зв’язку з цим рекомендуємо надсилати листи з інших поштових доменів (серверів).


Загальні відомості

Повідомляємо, що виконання запитів, які потребують виявлення інформації за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації». Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Робота по забезпеченню та здійсненню права кожного на доступ до публічної інформації в держархіві області виконується згідно з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Відповідальний за надання публічної інформації - спеціаліст відділу використання інформації документів державного архіву Донецької області Сорокіна Яна Валеріївна

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок доступу до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Згідно п.2 статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Статтею 13 зазначеного Закону визначені розпорядники інформації, які відповідно до статті 14 зобов'язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення.

Статтею 15 зазначеного Закону визначено, які саме види документів підлягають оприлюдненню. Архівні установи області не є розпорядниками публічної інформації, яку створюють органи виконавчої влади, підприємства, установи. Виходячи з основних завдань роботи, архіви забезпечують формування, облік, зберігання та використання документів Національного архівного фонду, як ретроспективної інформації. Таким чином, на виконання запитів про інформації, що надійшли до архівної установи, розповсюджуються норми Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію».


Порядок подання запиту на публічну інформацію

Запит на отримання публічної інформації може подаватися в усній, письмовій або іншій формі (по пошті, по факсу, телефоном, електронною поштою). Заявниками можуть бути фізичні і юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Письмовий запит на публічну інформацію подається шляхом заповнення типової форми запиту на публічну інформацію або в довільній формі і повинен містити в собі:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (телефону) при його наявності;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити, зміст документу, відносно якого подано запит, якщо заявнику це відомо;

- підпис і дату при умові подачі запиту в письмовій формі.

Публічна інформація на запит надається безкоштовно. Відповідь на запит надається в строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Термін розгляду запиту може бути подовжений з обгрунтуванням такого подовження. Про подовження терміну заявник інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту. Відмова в задоволенні запиту на інформацію з обгрунтуванням відмови надається в письмовій формі.

Форми для подання (письмового, усного, по електронній пошті) запита на отримання публічної інформації від фізичних і юридичних осіб, а також від об'єднань громадян без статусу юридичної особи завантажити форми

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Перелік документів держархіву області, які містять публічну інформацію
 1. Положення про державний архів Донецької області
 2. Структура держархіву області
 3. Регламент роботи державного архіву Донецької області
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців державного архіву Донецької області
 5. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників державного архіву Донецької області
 6. Колективний договір держархіву області
 7. Штатний розпис на 2020 рік
  Зміни до штатного розпису станом на 01.07.2020
  Зміни до штатного розпису станом на 01.09.2020
  Зміни до штатного розпису станом на 19.10.2020
 8. Тимчасовий штатний розпис на 2020 рік
  Зміни до тимчасового штатного розпису станом на 01.07.2020
  Зміни до тимчасового штатного розпису станом на 01.09.2020
  Зміни до тимчасового штатного розпису станом на 19.10.2020
 9. Кошторис держархіву області на 2020 рік
 10. Звіт про використання бюджетних коштів за 2019 рік
 11. Річний план закупівель та додаток до нього
 12. План про роботу державного архіву Донецької області та розвиток архівної справи на 2020 рік
 13. Звіт про роботу державного архіву Донецької області та розвитку архівної справи за 2019 рік
  13.1 Пояснювальна записка до звіту роботи держархіву області за 2019 рік
 14. План роботи колегії державного архіву Донецької області на 2020 рік
 15. План роботи експертно-перевірної комісії на 2020 рік
 16. Звіт роботи експертно-перевірної комісії за 2019 рік
 17. План науково-дослідної та методичної роботи на 2020 рік
 18. План публікаційної роботи на 2020 рік
 19. Звіт по виконанню плану науково-дослідної та методичної роботи за 2019 рік
 20. Звіт по виконанню плану публікаційної роботи за 2019 рік
 21. Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних
 22. Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державному архіві Донецької області
 23. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у державному архіві Донецької області
 24. Порядки денні засідань колегіальних органів:

  - засідання Науково-методичної ради від 03.12.2020

  -засідання колегії держархіву області від 27.10.2020

  - засідання Науково-методичної ради від 25.05.2020

  - порядок денний засідання колегії 26.05.2020

  - засідання Науково-методичної ради від 23.04.2020

  - порядок денний засідання колегії 28.04.2020

  - Порядок денний засідання Науково-методичної ради від 26.03.2020

  - Порядок денний засідання колегії від 31.03.2020

  - засідання Науково-методичної ради державного архіву Донецької області від 05.03.2020

  - засідання колегії державного архіву Донецької області від 26.02.2020

  - засідання експертно-перевірної комісії від 25.02.2020

  - засідання Науково-методичної ради від 27.01.2020

  - засідання колегії державного архіву Донецької області від 28.01.2020

  - засідання експертно-перевірної комісії від 29.01.2020

  Публічна інформація 2017рік
  Публічна інформація 2018рік
  Публічна інформація 2019рік

Державний архів Донецької області © 2003 р.