Державна архівна служба України
    Державний архів Донецької області
  Укр
 

Ближайшие события календаря в Украине
Українська революція 1917–1921 років   «100 років незалежності» - виставка, присвячена подіям Української революції 1917-1921 років
[Розміщено 19.03.2018]


100 років Українському військово-морському флоту
[Розміщено 29.04.2018]

100 років з дня формування української державної служби
[Розміщено 30.05.2018]

До 100-річчя Державного герба Української Народної Республіки.
[Розміщено 11.12.2018]

До 100-річчя Першого зимового походу армії УНР
[Розміщено 19.12.2019]

Що таке Українська революція?

     Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Проте вона стала самодостатнім історичним явищем із самобутніми специфічними рисами. Революція носила характер національно- та соціально-визвольний. Ключовим її рушієм був український народ і його політична еліта, що зазнала еволюції від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення необхідності утвердження власної державної незалежності.
     Українська революція має чіткі хронологічні рамки. Її нижня часова межа пов’язана зі створенням у березні 1917 року Української Центральної Ради (далі – УЦР) на чолі з Михайлом Грушевським. За короткий час вона перетворилася з представницького органу українського громадського руху на повноцінний парламент Української Народної Республіки (далі – УНР).
     Верхня межа Української революції – жовтень–листопад 1921-го, коли масовий антибільшовицький повстанський рух ослаб після поразки Другого Зимового походу армії УНР.
     У ході революції український народ уперше в ХХ сторіччі створив незалежну національну державу, яка у формі різних утворень мала всі ознаки незалежної держави: територію, кордони, символи, органи влади, військо, гроші, мову. Вперше після століть бездержавності відбулось об’єднання в одній соборній державі східних і західних українських земель.
     Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах країни розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася культура.
     Досвід самостійної соборної України відіграв вирішальну роль у подальшій визвольній боротьбі Українського народу. Розуміння здобутків революції та усвідомлення причин її поразки має стати важливим уроком для сучасної розбудови незалежної України.
     Термін “Українська революція” був уведений в обіг самими учасниками подій. Таке означення є в працях Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Дмитра Дорошенка й інших діячів доби. Радянська історіографія викорінювала цю дефініцію, й на події в Україні поширювала поняття “Велика Жовтнева соціалістична революція” та “Громадянська війна”. Усе, що не вписувалося в рамки “генеральної лінії партії”, подавалося як “контрреволюційне” та “буржуазне”. Водночас українські історики в діаспорі досліджували Українську революцію 1917–1921 років. Роботу продовжили вітчизняні науковці в незалежній Україні.

Матеріали:

     * Указ Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років»

     * Рекомендовані науково-методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті

     * Десять міфів про Українську революцію

     * 50 найвизначніших подій Української революції 1917-1921 років

     * 100 років з часу звільнення Донбасу і Криму

     * 100 років Українській Державі Павла Скоропадського

     * Проект Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України «Українська революція: архівні хроніки»


Державний архів Донецької області © 2018 р.