Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 Нормативна база


Конституція України

Закони України2019 рік

 • Закон України «Про державну службу»

 • Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади»

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції»

  2013 рік

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у
     відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією" № 221-VII від 18.04.2013  2012 рік

 • "Кодекс цивільного захисту України" (Закон України № 5403-VI від 02.10.2012)

  2011 рік

 • Закон України "Про доступ до публічної інформації" № 2939-VI від 13.01.2011

 • Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" № 3206-VI від 07.04.2011

  2010 рік

 • Закон України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій
     документів" № 1877-VI від 11.02.2010


 • Закон України "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010

  2007 рік

 • Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" № 537-V від 09.01.2007

  2006 рік

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно посилення протидії незаконному обігу архівних
     документів" № 534-V від 22.12.2006


  2005 рік

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах"" № 2594-IV від 31.05.2005

  2003 рік

 • Закон України "Про електронний цифровий підпис" № 852-IV від 22.05.2003

 • Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" № 851-IV від 22.05.2003

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону
     України "Про Національний архівний фонд і архівні установи""" № 594-IV від 06.03.2003


 • Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-IV від 11.09.2003

  2001 рік

 • Закон України "Про страховий фонд документації України" № 2332-III від 22.03.2001

  2000 рік

 • Закон України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" № 1684-III від 20.04.2000

  1999 рік

 • Закон України "Про місцеві державні адміністрації" № 586-XIV від 09.04.1999

 • Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" № 1068-XIV від 21.09.1999

  1996 рік

 • Закон України "Про звернення громадян" № 393/96-ВР від 02.10.1996

  1994 рік

 • Закон України "Про державну таємницю" № 3855-XII від 21.01.1994

  1993 рік

 • Закон України "Про національний архівний фонд та архівні установи" № 3814-XII від 24.12.1993

  1992 рік

 • Закон України "Про інформацію" № 2657-XII від 02.10.1992

 • Укази Президента України


 • Указ Президента України "Про проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших держав" № 329/2013 від 12.06.2013

 • Указ Президента України "Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі" № 34/2013 від 21.01.2013

 • Указ Президента України "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка" № 257/2012 від 11.04.2013

 • Указ Президента України "Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні" № 37 від 23.01.2009

 • Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" № 109/2008 від 07.02.2008
 • Постанови Верховної Ради України

  Постанови Кабінету Міністрів України

  Накази Міністерства юстиції України


  Накази Міністерства юстиції України • наказ Міністерства юстиції України від 19.12.2019 № 4076/5 "Про затвердження Порядку зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду"

 • Наказ Міністерства юстиції України від 03.12.2019 № 3862/5 "Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам"

 • Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду" від 17.10.2019 № 3194/5

 • Типове положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду
  (наказ Міністерства юстиції України від 02.06.2014 № 864/5)


 • Типове положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя
  (наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1228/5)


 • Типове положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя
  (наказ Міністерства юстиції України від 10.04.2013 № 667/5)


 • Порядок підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах
  (наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 № 1445/5)


 • Порядок доступу до приміщень і на територію державних архівних установ
  (наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2014 № 1117/5)


 • Порядок державного обліку документів Національного архівного фонду
  (наказ Міністерства юстиції України від 27.09.2013 № 2045/5)


 • Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам
  (наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5)
 • Накази Укрдержархіву

  Порядки

  Правила

  Переліки


 • Перелік типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій
  (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22.07.2014 № 1188/5)


 • Перелік документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби України, державних та інших архівних установ України, спеціальних установ страхового фонду документації, із зазначенням строків зберігання документів
  (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2013 № 2433/5)


 • Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду
  (затверджено наказом Міністерства юстиції від 14.03.2013 № 430/5)


 • Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання
  (затверджено наказом Міністерства юстиції від 12.04.2012 № 578/5)
 • Інструкції

  Номенклатури


  З 1 січня 2013 року введено в дію нову редакцію "Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання" (далі - Перелік)
  (наказ Міністерства юстиції від 12.04.2012 № 578/5).

  Звертаємо Вашу увагу на наступне:

 • у зв’язку з втратою чинності попередньої редакції Переліку (1998) (втратила чинність з 01.01.2013), відбір документів за номенклатурами справ, погодженими до 2013 року, не дозволяється;

 • відбір документів постійного та тривалого зберігання до відповідних описів справ, вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, здійснюється згідно з Переліком (2012) і галузевими переліками;

 • у разі розгляду актів про вилучення для знищення документів, не віднесених до НАФ, установі, підприємству та організації (далі - установа) пропонується додавати довідку, підписану керівником установи та головним бухгалтером і завірену гербовою печаткою (печаткою із зазначенням ідентифікаційного коду), у який зазначається, що перевірку фінансової діяльності зазначеної установи проведено державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства (органами державної фінансової інспекції) за вказаний період та спорів (суперечок), порушень кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах не було;

 • документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (ст. 186, 187, 219, 241, 242, 248, 269, 271, 319, 323, 325-328, 330, 333, 334, 336-338, 344, 345, 351-353, 927, 928, 1006, 1007, 1011, 1083, 1086, 1090, 1109, 1323, 1434, 1580, 1684 Переліку (2012)), зберігаються 5 років.


  2020 рік

 • Примірна номенклатура справ районної держадміністрації (після модифікації)
  (протокол ЕПК від 25.02.2020 № 2)
       

  2019 рік

 • Примірна номенклатура справ місцевого загального суду (після модифікації)
  (протокол ЕПК від 27.11.2019 № 25)
       

 • "Примірна номенклатура справ міської ради, виконавчого комітету"

 • "Примірна номенклатура справ сільської (селищної) ради, виконавчого комітету"
  (протокол ЕПК від 29 травня 2019 року № 10)
       

  2018 рік

 • "Примірна номенклатура справ промислового підприємства"
  (протокол ЕПК від 29.11.2018 № 12)
       

 • "Примірна номенклатура справ місцевої прокуратури"
  (протокол ЕПК від 31.10.2018 № 11)
       

  2017 рік

 • Примірна номенклатура справ місцевого загального суду
  (протокол ЕПК від 26.07.2017 № 8)
       

  2016 рік

 • Примірна номенклатура справ редакції газети
  (протокол ЕПК № 8 від 28.09.2016)
       

 • Примірна номенклатура справ відділу державної виконавчої служби, розроблена спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області
  (протокол ЕПК № 8 від 28.09.2016)
       

 • Примірна номенклатура справ відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розроблена спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області
  (протокол ЕПК № 8 від 28.09.2016)
       

 • Примірна номенклатура справ трудового архіву
  (протокол ЕПК № 6 від 29.06.2016)
       

  2015 рік

 • Примірна номенклатура справ сільськогосподарського підприємства
  (протокол ЕПК № 10 від 30.11.2015)
       

 • Примірна номенклатура справ централізованої бібліотечної системи (ЦБС) району (міста)
  (протокол ЕПК № 6 від 15.10.2015)
       

 • Примірна номенклатура справ музею
  (протокол ЕПК № 5 від 17.09.2015)
       

 • Примірна номенклатура справ Служби у справах дітей міської ради (райдержадміністрації)
  (протокол ЕПК № 4 від 23.09.2015)
       

 • Примірна номенклатура справ архівного відділу райдержадміністрації (міської ради)
  (протокол ЕПК № 2 від 28.05.2015)
       

  2014 рік

 • Примірна номенклатура справ державного підприємства з видобутку вугілля
  (протокол ЕПК № 8 від 03.06.2014)
       

 • Примірна номенклатура справ вугільної шахти
  (протокол ЕПК № 10 від 17.07.2014)
       

 • Примірна номенклатура справ управління агропромислового розвитку районної держадміністрації
  (протокол ЕПК № 7 від 29.04.2014)
       

 • Примірна номенклатура справ технікуму (коледжу)
  (протокол ЕПК № 4 від 14.03.2014)
       

 • Примірна номенклатура справ відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Донецькій області
  (протокол ЕПК № 1 від 31.01.2014)
       

 • Примірна номенклатура справ фінансового управління (відділу) міської ради, районної держадміністрації
  (протокол ЕПК № 2 від 13.02.2014)
       

  2013 рік

 • Примірна номенклатура справ загальноосвітньої школи (школи-ліцею)
  (протокол ЕПК № 16 від 28.11.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ управління (відділу) містобудування та архітектури міської ради
  (протокол ЕПК № 11 від 17.09.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ відділу містобудування та архітектури районної держадміністрації
  (протокол ЕПК № 11 від 17.09.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ відділу освіти міської ради (районної держадміністрації)
  (протокол ЕПК № 12 від 01.10.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ відділу ведення Державного реєстру виборців
  (протокол ЕПК № 12 від 01.10.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ центральної районної лікарні
  (протокол ЕПК № 6 від 16.05.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ центральної міської лікарні
  (протокол ЕПК № 6 від 16.05.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ районної ради
  (протокол ЕПК № 4 від 04.04.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ відділу культури міської ради (районної держадміністрації)
  (протокол ЕПК № 7 від 20.06.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ управління (відділу) економіки міської ради (районної держадміністрації)
  (протокол ЕПК № 8 від 10.07.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ міського (районного) управління охорони здоров’я
  (протокол ЕПК № 6 від 16.05.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ Управління Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного значення
  (протокол ЕПК держархіву Донецької області № 5 від 23.04.2013 та протокол ЕК Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області № 3 від 28.02.2013)
       

 • Примірна номенклатура справ районної держадміністрації
  (протокол ЕПК № 4 від 04.04.2013)
       

  2012 рік

 • Примірна номенклатура справ відділу (управління) Держкомзему (Держземагенства) у місті (районі)
  (протокол ЕПК № 21 від 18.12.2012)
       

  2008 рік

 • Примірна номенклатура справ відділу адміністрування Державного реєстру виборців та відділу ведення Державного реєстру виборців
  (протокол ЕПК № 12 від 31.07.2008)


 • Примірна номенклатура справ фінансового управління (відділу) міської ради (райдержадміністрації)
  (протокол ЕПК № 3 від 28.02.2008)


 • Науково-методичні розробки архіву


 • Пам’ятка з оформлення та наповнення інформаційних стендів в архівних установах


 • Методичні рекомендації з організації роботи експертної комісії архівного відділу та експертної комісії державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи, організації


 • Методичні рекомендації по складанню анотованого реєстру описів фондів архівними установами області


 • Методичні рекомендації по описуванню фотодокументів та фотоальбомів


 • Пам'ятка по прийманню, обліку, зберіганню та видаванню незапитаних трудових книжок


 • Пам'ятка по організації та проведенню семінарів-нарад в установах – джерелах формування НАФ


 • Пам'ятка про проведення перевіряння наявності та фізичного стану справ в архіві


 • Інформація для юридичних осіб, які проходять процедуру державної реєстрації (перереєстрації)


 • Методичні рекомендації "Робота з фотодокументами в електронному вигляді"


 • Пам'ятка щодо складання пояснювальної записки до паспорту архіву архівними підрозділами (архівами) установ, підприємств, організацій, документи яких віднесено до Національного архівного фонду


 • Пам'ятка з обліку документів в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій


 • Пам’ятка щодо підготовки до передачі документів при ліквідації підприємства, установи, організації в трудовий архів, архівний відділ міської ради (райдержадміністрації)


 • Пам’ятка по укладанню анотованого реєстру описів фондів архівними установами області


 • Пам’ятка "Про порядок ведення контрольно-наглядових справ установ – джерел формування НАФ"


 • Методичні рекомендації "Організація роботи щодо приймання-передавання виборчих документів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

 • Методичні рекомендації "Про організацію роботи з документами громадських і політичних об'єднань"

 • Методичні рекомендації щодо складання огляду архівного фонду

 • Методичні рекомендації "Робота з цифровими копіями документів у читальному залі архіву"

 • Методичні рекомендації щодо складання архівних колекцій

 • Методичні рекомендації по роботі з документами особового походження

 • Методичні рекомендації "Про користування інформаційною базою данних з обліку документів і довідкової роботи"
 • Нормативна база для організації роботи трудових архівів


  Розпорядження голови облдержадміністрації

  Накази державного архіву області

 • Порядк організації і проведення особистого прийому громадян

 • Положення про огляд конкурс

 • Про склад НМР

 • Про склад ЕПК

 • Про затвердження уніфікованих форм планової та звітної документації

  завантажити уніфіковані форми

 • Про затвердження складу Експертно-перевірної комісії з розгляду документів з грифом ДСК

 • Положення про науково-методичну раду державного архіву Донецької області
  (наказ держархіву від 01.03.2016 № 9)


 • Положення про колегію державного архіву Донецької області
  (наказ державного архіву Донецької області від 16 грудня 2016 року №55)

 • Про затвердження складу колегії державного архіву Донецької області від 22.06.2017

 • Про затвердження Положення про державний архів Донецької області

 • Експертно-перевірна комісія
  Положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Донецької області
  (наказ держархіву області від 17.01.2018 № 6)     • Державний архів Донецької області © 2016 р.