Державна архівна служба України
    Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 Запобігання і протидія корупції

Загальні відомості

З метою здійснення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, у разі виявлення корупційного правопорушення в діяльності посадових та службових осіб державного архіву Донецької області, інформацію можна надати за допомогою «КАНАЛІВ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ»

Питання дотримання вимог антикорупційного законодавства перебуває на особистому контролі керівництва держархіву області. Інформація про стан виконання вимог антикорупційного законодавства в держархіві області щоквартально розглядається на засіданні колегії.

Відповідальна особа по організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції
Талалайкіна Ганна Сергіївна
служб. тел. (06272) 2-52-05


Нормативна база

Закони

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики

Закон України Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією" № 221-VII від 18.04.2013
        [Розміщено 20.05.2013]

Закон України «Про запобігання корупції» от 14.10.2014 № 1700-VII


Конвенції

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 251-V)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 252-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 № 2476-ІV)

Укази

Указ Президента України "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки" від 21.10.2011 № 1001/2011

Постанови Кабінету Міністрів України

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Накази

Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи

Наказ Укрдержархіву "Про затвердження Переліку посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву" від 29.03.2013 № 44

Наказ Укрдержархіву "Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов?язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву" від 29.03.2013 № 45Аналітична і звітна інформація


Інформація про стан виконання вимог антикорупційного законодавства в держархіві області за IV кв.2019 року [Размещено 20.12.2019]

Інформація про стан виконання вимог антикорупційного законодавства в держархіві області за III кв.2019 року [Размещено 30.09.2019]

Інформація про стан виконання вимог антикорупційного законодавства в держархіві області за II кв.2019 року [Размещено 27.06.2019]

Інформація про стан виконання антикоррупційного законодавства I кв.2019 [Размещено 06.05.2019]

Щодо стану виконання Антикорупційної програми в державному архіву за IV квартал 2018 року [Размещено 15.04.2019]

Щодо стану виконання антикорупційного законодавства за III квартал 2018 року [Размещено 15.04.2019]

Щодо стану виконання антикорупційного законодавства за II квартал 2018 року [Размещено 15.04.2019]

Щодо стану виконання антикорупційного законодавства за II півріччя 2017 року та I квартал 2018 року [Размещено 15.04.2019]

Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства протягом ІІ півріччя 2016 року та І півріччя 2017 року [Размещено 15.04.2019]

Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства протягом ІІ півріччя 2015 року та І півріччя 2016 року [Размещено 15.04.2019]

Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства протягом ІІ півріччя 2014 року та І півріччя 2015 року [Размещено 22.03.2016]

Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства протягом ІІ півріччя 2013 року та І півріччя 2014 року [Размещено 26.02.2015]

Про стан дотримання вимог антикорупційного законодавства ІІ півріччя 2012 року та І півріччя 2013 року [Размещено 26.02.2015]

Аналітична інформація про стан виконання вимог антикорупційного законодавства в державному архіві Донецької області в 2012 році
          [Розміщено 23.01.2013]

Звіти щодо виконання Регіональної програми

I квартал 2017 року
II квартал 2017 року
III квартал 2017 року

Державний архів Донецької області © 2018