Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 
Архівні установи області станом на 01.01.2020

Архівні відділи та сектори міських рад

Архівні відділи військово-цивільних адміністрацій

Архівні відділи райдержадміністрацій


Трудові архіви міських рад


Трудові архіви районних рад

Трудові архіви ОТГ


Архівні установи області, що залишились на території, непідконтрольній органам державної влади України, станом на 01.01.2017

Архівні відділи міських рад

Міські архіви
Архівні відділи та сектори райдержадміністрацій

Трудові архіви міських рад


Трудові архіви районних рад

Архівна система Донецької області

Система архівних установ області на 14.05.2020:
 • державний архів Донецької області, який підзвітний та підконтрольний Донецькій облдержадміністрації та Державній архівній службі України;
 • 12 архівних відділів райдержадміністрацій, які підзвітні та підконтрольні районним державним адміністраціям та державному архіву Донецької області;
 • 9 архівних відділів міських рад, які підзвітні та підконтрольні відповідним міським радам та державному архіву Донецької області;
 • 1 сектор з архівної роботи Виконавчого комітету міської ради, який підзвітний та підконтрольний відповідній міській раді та державному архіву Донецької області;
 • 1 архівний сектор міської ради, який підзвітний та підконтрольний відповідній міській раді та державному архіву Донецької області;
 • 2 архівні відділи виконавчих комітетів міських рад, які підзвітні та підконтрольні відповідним міським радам та державному архіву Донецької області;
 • 2 архівні відділи військово-цивільних адміністрацій, які підзвітні та підконтрольні відповідним військово-цивільним адміністраціям та державному архіву Донецької області;
 • 10 трудових архівів районних рад;
 • 3 трудових архіви міських рад;
 • 1 трудовий архів об’єднаної територіальної громади.


Зміни в архівній системі Донецької області на 14.05.2020:
 • надано статус юридичної особи публічного права архівному відділу Бахмутської райдержадміністрації;
 • архівний сектор Покровської райдержадміністрації перейменовано на архівний відділ Покровської райдержадміністрації;
 • змінено статус архівного відділу Маріупольської міської ради на архівний сектор Маріупольської міської ради;
 • до мережі архівних установ області включено трудовий архів Олександрівської селищної ради.


Фонди архівних відділів міських рад, райдержадміністрацій, трудових архівів

Архівні відділи міських рад зберігають документи відповідних міських рад, їх відділів і управлінь, селищних, сільських рад, підпорядкованих міським радам, установ, організацій та підприємств міст області, документи особового походження, фото та відеодокументи. Ці документи відображають соціально-економічне становище, політичний, економічний і культурний розвиток міст та підпорядкованих їм населених пунктів.
В архівних відділах міських рад також зберігаються документи з особового складу ліквідованих установ та підприємств:
накази та заяви про прийняття та звільнення;
накази про атестацію робочих місць;
відомості нарахування заробітної плати;
особові рахунки;
акти нещасних випадків на виробництві;
журнали реєстрації нещасних випадків;
особові картки та справи звільнених працівників;
установчі та ліквідаційні документи;
документи з особового складу виборчих комісій по виборам 2006, 2010, 2015 років.

Архівні відділи райдержадміністрацій зберігають документи відповідних районних рад, райдержадміністрацій, їх відділів і управлінь, селищних, сільських рад, підпорядкованих райдержадміністраціям, колгоспів та колективних сільгосппідриємств, установ, організацій та промислових підприємств районів області, документи особового походження, фото та відеодокументи. Документи висвітлюють соціально-політичний, економічний стан відповідних районів.

Трудові архіви зберігають документи з особового складу ліквідованих установ та підприємств, колгоспів та колективних сільгосппідприємств: книги наказів з особового складу;
відомості по нарахуванню заробітної плати;
особові рахунки по нарахуванню заробітної плати;
книги обліку оплати праці колгоспників;
книги обліку трудового стажу і заробітку колгоспників;
незатребувані трудові книжки;
особові картки працівників;
акти реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Також на зберіганні в трудових архівах знаходяться документи з особового складу виборчих комісій за 2004, 2006, 2010, 2015 роки.


Види документації та об'єм зберігання на 01.01.2020:

в архівних відділах міських рад:
 • 364 фондів, 109682 справ управлінської документації та документів особового походження
 • 402 одиниці обліку фотодокументів
 • 34 одиниці обліку відеодокументів
 • 1727 фонди, 127927 справ документів з особового складу
 • 742 книг і брошур
 • 72 річних комплекти журналів
 • 634 номери журналів
 • 299 річних підшивок газет
 • 198 спеціальних видань (карти, креслення, листівки, плакати тощо);


в архівних відділах райдержадміністрацій:
 • 862 фондів, 113746 справ управлінської документації та документів особового походження
 • 295 одиниць обліку фотодокументів
 • 14 одиниць обліку відеодокументів
 • 651 книга і брошюра
 • 71 річний комплект журналів
 • 523 номерів журналів
 • 85 річних підшивок газет
 • 120 спеціальних видань (карти, креслення, листівки, плакати тощо);


в трудових архівах міських рад:
 • 73655 справ з кадрових питань (особового складу)
 • 1246 документи тимчасового зберігання;


в трудових архівах районних рад:
 • 116631 справ з кадрових питань (особового складу)
 • 642 документ тимчасового зберігання;
 • На території Донецької області також діють 3 приватні архівні установи, які зберігають:
  202 фонди, 47986 справ, у тому числі: справ з кадрових питань (особового складу) - 47046, справ тимчасового зберігання - 940.
[Розміщено 01.01.2020]


Список ліквідованих підприємств, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в трудових архівах, приватних архівах та у правонаступників           [Оновлено 03.01.2020]

Списки ліквідованих підприємств, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в трудових архівах, приватних архівах і у правонаступників (документи, які залишилися в архівах на території непідконтрольною органам державної влади України, станом на 2014 рік)           [Оновлено 01.01.2020]

Архівні установи Донецької області. ДовідникАрхівна система Донецької області на 01.01.2014(архівна сторінка)

Державний архів Донецької області © 2019